KolayBilet Acenteliği

Kolay Bilet Nedir ?

Kolay Bilet, Yurtiçi (TURSAB`a kayıtlı) ve yurtdışı acentelerin web üzerinden THY iç hat ve dış hat bilet satışlarını gerçekleştirmeleri için hazırlanmış bir sistemdir. 

Sayın Acentemiz,

TÜRSAB`a kayıtlı yurt içi acenteler, web üzerinden birkaç adımda iç ve dış hat bilet satışı yapabilirler. Sade ve kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde, herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan bu uygulamayı, siz acentelerimizin kullanımına sunmaktayız.

KolayBilet Satış Acenteliği başvuruları için, linkteki kılavuzdan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KolayBilet Satış Acenteliği için, gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir. 

 • TÜRSAB'a üye olduğuna dair yazı veya Seyahat Acentesi İşletme Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)

 • Acentenin kuruluş bilgilerinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi,

 • Acente güncel vergi levhası

 • Acente adına imza yetkisi olan kişi veya kişilerin İmza Sirküleri,

 • Bankadan temin edilen Banka Kredi Kartı Onay Yazısı (Firma (Şirket) kredi kartları kabul edilecek olup, şahıs kartları kabul edilmeyecektir), 

 • Banka Teminat Mektubu, (Kesin, Süresiz ve Asgari 5.000 TL olmalıdır ve Ortaklığımızın kabul etmiş olduğu genelgedeki metinle birebir örtüşmelidir.) Teminat mektubu örneği için tıklayınız.

 • Banka Teminat Mektubu Teyit Yazısı, 

 • Banka Teminat Mektubunda, mevcut banka yetkililerinin imzalarına ait imza sirküleri

 • Sözleşmeden kaynaklanan 47,40 TL'lik damga vergisi tutarı vergi dairesine yatırılmalı ve yatırılan damga vergisine ilişkin vergi dairesinden, damga vergisi beyannamesi, vergi dairesi alındısı ve tahakkuk fişi temin edilmelidir.

 • Acente çalışanları, Kullanıcı Bilgileri sayfasından Acente Portal `e eklenmelidir. (Çalışanın SGK İşe Giriş Bildirgesi eklenmelidir.)

 • Acentelik başvurunuzun işleme alınabilmesi için elektronik imza temin edilmiş olması gerekmektedir. Elektronik imza temini için TÜRSAB ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Elektronik imza kullanacak olan acente yetkililerinin (imza sirkülerinde ismi bulunan kişiler), Acente Portal `de Kullanıcı Bilgileri sayfasında yönetici olarak eklenmesi gerekmektedir.

KolayBilet başvurusunda bulunan acentenin, Ortaklığımız ile halihazırda YYYBSA sözleşmesi olması durumunda; KolayBilet Acenteliği için gerekli olan teminat tutarını, YYYBSA'lık için vermiş olduğu teminattan kullandırmak istiyorsa konu ile ilgili Satış Müdürlüğü `ne bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, KolayBilet Satış Acenteliği başvurusunda bulunan acentenin, teminat mektubu, teminat mektubu teyit yazısı ve teminat mektubunu imzalayan banka yetkililerinin imza sirkülerini temin etmesine gerek kalmayacaktır.

DBS hesabı olan acenteler, limitlerini teminat olarak kullandıramazlar.

KolayBilet Acenteliği başvurusunda bulunan acente, Teminat Mektubu vermek yerine, aşağıda belirtilen Ortaklık hesaplarından birine teminat tutarını nakit olarak da yatırabilir. Teminat tutarının nakit yatırıldığına dair dekontun aslı, ilgili banka şubesinden temin edilmelidir. Bu durumda KolayBilet Satış Acenteliği başvurusunda bulunan acentenin, teminat mektubu, teminat mektubu teyit yazısı ve teminat mektubunu imzalayan banka yetkililerinin imza sirkülerini temin etmesine gerek kalmayacaktır.

Yukarıda sıralanan tüm belgeler Acente Belgeleri sayfasına yüklenmeli, teminat mektubu, teyit yazısı ve teminat mektubunu imzalayan banka yetkililerinin imza sirküleri veya teminat tutarı nakit olarak yatırıldıysa, ilgili  dekontun aslı ayrıca fiziki olarak ilgili Satış Müdürlüğüne iletilmelidir.

Nakit teminat aşağıdaki hesaplara yatırılacaktır.

Hesap Türü Banka/Şube IBAN No
TL Finansbank / Merkez Şubesi TR920011100000000001918773
Euro
Türk Ekonomi Bankası / Trakya Kurumsal Şubesi
TR770003200005500000137843
Dolar Türk Ekonomi Bankası / Trakya Kurumsal Şubesi
TR380003200005500000100230