Mükerrer (DUPE) Rezervasyonlarının Kontrolü

  • IQM tarafından DUPE rezervasyonlar otomatik olarak taranır ve iptal edilir.
  • Aynı uçuş için farlı PNR'larda yaratılmış DUPE rezervasyonlar, farklı uçuş için farklı PNR `larda yaratılmış DUPE rezervasyonlar, farklı uçuşlarda ya da aynı uçuşlar için aynı PNR `da yaratılmış DUPE rezervasyonlar kontrol edilmekte ve mesaj çekilerek ilgili acente,ofis  ve yabancı havayolu uyarılmakta ve mesaj gönderildiği andan itibaren 24 saat opsiyon verilmektedir. Verilen sure içerisinde cevap gelmemesi durumunda söz konusu rezervasyonlardan birisi DUPE kuralları doğrultusunda iptal edilmektedir.
  • PNR'daki ilk uçuşun kalkışına 24 saatten az bir sure varsa DUPE rezervasyonlar farklı acente ya da ofislerden yapılmış olsa bile DUPE kuralları doğrultusunda otomatik olarak sorulmaksızın iptal edilir. DUPE olduğu tespit edilen aynı acente ve ofislere ait PNR'larda son yapılan rezervasyon tutulmak kaydıyla, ilk yapılan rezervasyon sorulmaksızın otomatik olarak iptal edilir.
  • Farklı acente ve ofislere ait DUPE PNR'lar için ADB (Advise Duplication Booking) uyarı mesajı gönderilir ve mesaj gönderildiği andan itibaren 24 saat opsiyon verilir.
  • Verilen süre içinde PNR'lara işlem yapılmazsa  IQM opsiyon dolduğunda otomatik olarak DUPE kuralları doğrultusunda rezervasyonlardan birini iptal eder.